Sunday, April 19, 2009

Prinsip Asas kalibrasi

Prinsip Asas kalibrasi:

1. Objek yang diukur (Unit Under Test)
2. Standard Ukur
• Alat standard kalibrasi
• Prosedur/Kaedah standard (Menghala ke standard kalibrasi antarabangsa atau kaedah yang dikembangkan sendiri oleh makmalyg sudah teruji (diverifikasi))
3. Operator / Juruteknik
Syarat untuk operator yang mempunyai kelayakan untuk membuat kalibarasi.
4. Julat yang ditetapkan :
• Suhu dan kelembaban selalu dikawal
• Gangguan faktor luaran selalu dikurangkan ? sumber ketidakpastian pengukuran.

No comments:

Post a Comment