Sunday, April 19, 2009

Kaitan piawaian dan kalibrasi serta kualiti

Peralatan yang digunakan dalam penetukuran sesuatu instrumen yang digunakan terdapat dalam sesebuah syarikat mungkin dapat dijejak hingga kepada piawaian kebangsaan kerana;

(a) Piawaian kebangsaan digunakan untuk menentukurkan piawaian bagi pusat penentukuran.
(b) Piawaian yang terdapat dipusat penentukuran digunakan untuk menentukurkan piawaian bagi pembuat instrument.
(c) Instrumen yang telah dipiawaikan daripada pembuat instrument digunakan bagi piawaian dalam syarikat.
(d) Piawaian dalam syarikat digunakan untuk menentukurkan intrument proses.

Rangkaian ringkas yang boleh dijejaki bermula dari instrumen yang digunakan dalam pengukuran hingga kepada piawaian kebangsaan adalah seperti rajah 3.3

Piwaian Kebangsaan --> Piawaian pusat tentukuran --> Piawaian dalam Syarikat --> Instrument yang ditentukurkan.

No comments:

Post a Comment