Sunday, April 19, 2009

Kebaikan kalibrasi

Kebaikan kalibrasi adalah sebagai berikut :

• untuk menyokong jaminan mutu yang diserapkan di berbagai industri pada peralatan makmal dan pengeluaran yang dimiliki.
• Dengan melakukan kalibrasi, Boleh diketahui perbezaan nilai pengukuran sebenar sesuatu alat yang diukur dengan nilaian piawaian.

No comments:

Post a Comment