Sunday, April 19, 2009

Kenapa perlu mengulangi Tentukuran

Penentukuran peralatan mestilah diulangi dalam jangka masa yang ditetapkan kerana ciri-ciri setiap peralatan itu akan berubah setalah beberapa lama digunakan.
Perubahan ciri-ciri pada peralatan ini adalah disebabkan oleh factor-faktor seperti geseran, kotoran, habuk, asap dan bahan kimia.
Magnitud perubahan ciri-ciri peralatan bergantung kepada kekerapan peralatan terbabit digunakan.
Secara ringkasnye boleh dikatakan bahawa perubahan ciri-ciri pada peralatan pasti berlaku dan kadar perubahannya terhadap masa adalah bergantung kepada jenis peralatan yang digunakan, kekerapan penggunaan dan keadaan persekitaran.

No comments:

Post a Comment